• 28.06.62
  • ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

    ****** เพิ่มรูปถ่ายและลายเซ็นลงในหน้าเว็บไซต์ในการลงทะเบียนอบรมเพื่อการจัดทำใบอนุญาตฯ ******ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองสาขาภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 ประจำปี 2562และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2ประจำปี 2562


Download ประกาศผลสอบสาขาสถาปัตยกรรมหลักครั้งที่ 1ประจำปี 2562


Download ประกาศผลสอบสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองครั้งที่1ประจำปี 2562


Download ประกาศผลสอบสาขาภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


Download ประกาศผลสอบสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ครั้งที่2ประจำปี 2562


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา
จะต้องลงทะเบียนอบรมฯ วันที่ 28 มิถุนายน -
4 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก
(เพิ่มเติม) เพื่อให้อายุบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรม


ทั้งนี้ เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน


จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
ครั้ง 2 ประจำปี 2562 ประที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯ จำนวน
1,500.00 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,000.00 บาท วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2562 จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม (รายละไม่เกิน
1,000.00 บาท) เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ
ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน
(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละราย
ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุ โดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย
5 ปี)


Download ดูกำหนดการอบรม

Download หน้าเว็ปลงทะเบียนสอบ

ตัวอย่างการใส่รูปถ่ายและลายเซ็น CLICK !!

****** เพิ่มรูปถ่ายและลายเซ็นลงในหน้าเว็บไซต์ในการลงทะเบียนอบรมเพื่อการจัดทำใบอนุญาตฯ ******


หลักฐานที่นำมาในวันอบรม


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


เครื่องแต่งกายสำหรับการอบรม


ผู้ชาย


1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด
ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2.
กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ
หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม :
เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรม