โครงการประกวดจัดทำแบบขั้นรายละเอียดเพื่อใช้ก่อสร้าง ( From Design To Shop Drawing)

29 ต.ค. 2562 

 

 

สภาสถาปนิกขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการประกวดจัดทำแบบขั้นรายละเอียดเพื่อใช้ก่อสร้าง ( From Design To Shop Drawing)
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่นี่หรือสแกนQR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดโทร 02318 2112 ต่อ 173

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/12TnJilk_T88H-DNEIVUdhjlVafpLbSTK/view?fbclid=IwAR2mIBqY_VL97zqHi8ib9zuCOtncynmVjitZDVzBrIFbvR3KNwvmy_8RsX4

ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://drive.google.com/open?id=1BtlfbPtAe12xTtxY4BLh4GDT_DxlD41v

( ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขที่สมาชิกมาในอีเมล์สภาสถาปนิก office@act.or.th ) เพื่อขอรับไฟล์แบบเพื่อใช้ในการประกวด<< ดูทั้งหมด>>