สภาสถาปนิกขอเชิญสถาปนิกอาสาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย

10 ต.ค. 2562





<< ดูทั้งหมด>>