ประกาศขยายเวลาลงทะเบียนสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่3 ประจำปี 2562

09 ม.ค. 2563Download แนวทางการสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (สอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

สมัครสอบ Click<< ดูทั้งหมด>>