ประกาศผลสอบ  

28 พ.ย. 2562ประกาศผลสอบ  

ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562 

และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

***ควรเดินทางด้วยรถสาธารณะ***

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา จะต้องลงทะเบียนสมัครอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ      วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 1,500 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท พร้อมทั้งชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติมเพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน โดยการโอนเงินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีสภาสถาปนิก เลขที่บัญชี 262-1-40825-4 และส่งหลักฐานการโอนเงินทาง act.office.regis@gmail.com 

ผู้ที่สมัครอบรมฯ ต้องมีการอัพโหลดรูปถ่ายและลายเซ็นลงในระบบการลงทะเบียนฯให้เรียบร้อยก่อนวันอบรม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าจัดทำบัตรใบอนุญาตฯที่ท่านจะได้รับในวันอบรม

   Download  ผลสอบสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562

   Download ผลสอบสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

   Download ผลสอบสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

   Download  กำหนดการสมัครลงทะเบียนอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ โดยลงทะเบียนอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น  

   Download  จำนวนเงินต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม 

  ลงทะเบียนอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ CLICK!

    หลักฐานในการนำมาในวันอบรมขอรับใบอนุญาตฯ

  - บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก

 

  เครื่องแต่งกายสำหรับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

ผู้ชาย

1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง

2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4. ทรงผม :  ทรงผมเรียบร้อย  ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

 

ผู้หญิง

1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน 

2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด 

          ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม  เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

           ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม : เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์  

ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก

ผู้เข้าอบรมฯจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรม<< ดูทั้งหมด>>