ประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  

20 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  

ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาสถาปัตยกรรมผังเมือง และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิป์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ณ สำนักงานสภาสถาปนิก

----------------------------------

ขั้นตอนลงทะเบียนอบรม

ขั้นตอนที่  1   ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับ  /วัน  /เวลาลงทะเบียนอบรม  ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม   

                                      

ขั้นตอนที่  2   แสดงใบเสร็จรับเงิน  และบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก    จุดลงทะเบียน  ชั้น  2  สำนักงานสภาสถาปนิก

 

ขั้นตอนที่  3   รอรับการอบรม ชั้น  3  สำนักงานสภาสถาปนิก

                  (โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)  

 

            Download   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 

 

หลักฐานที่นำมาในวันอบรม

     - บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก

การแต่งกายของผู้เข้าการอบรม 

    เพื่อให้การดำเนินการอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี 2561เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้ที่เข้าอบรมแต่งกายตามที่กำหนดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย ความเหมาะสมแห่งกาลเทศะและสร้างบุคลิกภาพแห่งวิชาชีพสถาปนิกให้ปรากฎแก่สังคม  ดังต่อไปนี้ 

ผู้ชาย

1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง

2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4. ทรงผม :  ทรงผมเรียบร้อย  ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

ผู้หญิง

1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน 

2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด 

          ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม  เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

 

           ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม : เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์  

ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม

 << ดูทั้งหมด>>