สภาสถาปนิก / ศูนย์จุฬาการออกแบบเพื่อสังคม (CUD4S) และสมาคมนิสิตเก่าสถาปัตย์จุฬาฯ

28 มี.ค. 2563สภาสถาปนิก / ศูนย์จุฬาการออกแบบเพื่อสังคม (CUD4S) และสมาคมนิสิตเก่าสถาปัตย์จุฬาฯ มีโครงการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร ในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วย Covid-19 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดเบื้องต้นที่แนบมานี้

โรงพยาบาลชุมชนแห่งใดสนใจ กรุณาลงทะเบียนข้อมูลเบื้องต้นในแบบฟอร์ม https://forms.gle/pbQTEuLwpshMwbG88

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 
นิธินันท์ บัวขาว 086-395-0834 
รัตนาภรณ์ วาสนา 091-720-0486

รบกวนช่วยแชร์ต่อไปยังโรงพยาบาลที่อาจสนใจด้วย<< ดูทั้งหมด>>