สภาสถาปนิก สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตย์จุฬา​ฯ​ ร่วมกับและศูนย์​การออกแบบเพื่อสังคมจุฬา​ลง​กร​ณ์มหาวิทยาลัย​ จัดตั้งโครงการ Zero- Covid

27 มี.ค. 2563สภาสถาปนิก สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตย์จุฬา​ฯ​ ร่วมกับและศูนย์​การออกแบบเพื่อสังคมจุฬา​ลง​กร​ณ์มหาวิทยาลัย​ จัดตั้งโครงการ Zero- Covid โดยมีวัตถุประสงค์​หลักในการระดมสมาชิกและบุคคลากรทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์​เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ โดยในขั้นต้นนี้มีแผนงานแบ่งออกเป็น 4 โครงการ

โครงการ A : ระบบให้คำปรึกษา​เรื่องการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน  
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ : สถาปนิกอาสา ที่เชี่ยวชาญ​เรื่องการออกแบบโรงพยาบาล เพื่อให้คำปรึกษา​ในเรื่องแบบ

โครงการ B : การพัฒนา ​Design Guideline และ Prototype โรงพยาบาล​สนาม Cohort Ward
สิ่งที่ต้องการ : ทีมงานสถาปนิกและวิศวกรอาสาที่เชี่ยวชาญ​เรื่องการออกแบบระบบ Internsive Care Unit และ Negative Pressure Room

โครงการ C : การพัฒนา​ต้นแบบและโมเดลการผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากร​ทางการแพทย์​
สิ่งที่ต้องการ :  ต้นแบบและโมเดลการผลิตเชิงอุตสาหกรรม​และข้อมูลแหล่งผลิต

โครงการ D : การพัฒ​นาระบบ  Area Base Dashboard เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยา​กรระบบ​บริการสุขภาพบนฐานของข้อมูล​ที่ได้จากการทำ Model Simulation แบบ Resonable Worst Case Scenario
สิ่งที่ต้องการ :  อาสาสมัครนักออกแบบและนักวางผัง เพื่อดำเนินการ Operate ระบบ


จึงขอเชิญชวน​สมาชิกทุกท่านอาสาเข้าร่วมโครงการนี้โดยสามารถกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม​ที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้วส่งกลับเพื่อรวบรวมและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

คลิ๊กลงทะเบียนสถาปนิก และนักออกแบบ เพื่อร่วมดำเนินการโครงการ ZERO COVID https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnHAb36DP98gRlFlPg6LYVm-dV4V0wRPA-tiwwREJl5IVLhQ/viewform<< ดูทั้งหมด>>