ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

20 ส.ค. 2563การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

1.  หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ

    บัตรสมาชิกสภาสถาปนิกและบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 

    กรณีผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่และยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกให้มารับในวันสอบ ก่อนการสอบ 30 นาที่ ณ สภาสถาปนิก ชั้น 1

ผู้เข้าสอบต้องจดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อมาทำการLogin เข้าระบบสอบ

 

2.  ตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ  ห้องสอบ  และเลขที่นั่งสอบ  

    2.1  รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก

    2.2  ตรวจสอบวัน  เวลาสอบ  ห้องสอบ  แถวที่นั่งสอบ  และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา  เนื่องจากแถวที่นั่งสอบ        

และเลขที่นั่งสอบ แต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน  

Download    รหัสวิชา   41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ **แก้ไขเวลาการสอบช่วงบ่าย จาก 13.30-17.30 น.  เป็น 13.00 - 17.00 น.**

Download  รหัสวิชา 42 ความทางสถาปัตยกรรม

Download  รหัสวิชา 43 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

3.  อุปกรณ์ในการสอบ

      ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง  เช่น ปากกาหมึกแห้งสี น้ำเงินหรือสีดำ   

      (สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย)  ยางลบ  ไม้สเกล เป็นต้น  

  4.  เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน

      ผู้ชาย

1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง 

2. กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา 

3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4. ทรงผม :  ทรงผมเรียบร้อย  ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

    ผู้หญิง

1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีอ่อน แขนสั้น หรือแขนยาว  

2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด    

      ทรงสุภาพ  ขาตรง เช่น  สีดำ   สีกรมท่า  สีกากี  สีเทา

3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม  เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

     ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม : เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์  หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม

ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป

 

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ<< ดูทั้งหมด>>