"CLIENTS คลายอั้น คลี่ความในใจของลูกค้า”

19 ส.ค. 2562เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาสถาปนิกจัดการสัมมนา ACT TALK ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "CLIENTS คลายอั้น คลี่ความในใจของลูกค้า” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาสถาปนิก โดยในการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ คุณสมสกุล แสงสุวรรณ คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ คุณชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ โดยมี คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาปนิกจำนวนมาก

 << ดูทั้งหมด>>