สภาสถาปนิกร่วมลงนามกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในความร่วมมือการดำเนินโครงการ "Life Begins with GHB"

30 ก.ย. 2562สภาสถาปนิกร่วมลงนามกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในความร่วมมือการดำเนินโครงการ "Life Begins with GHB" รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสภาสถาปนิกให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงินเพื่อสร้าง ความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัวในอัตราพิเศษแก่สมาชิกสภาสถาปนิก<< ดูทั้งหมด>>