สภาสถาปนิกต้อนรับสภาวิศวกรในการหารือการทำงานร่วมกันของ 2 สภาฯ

30 ก.ย. 256230 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสภาสถาปนิก พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิกและคณะกรรมการสภาสถาปนิกให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการเยี่ยมพบเพื่อหารือ เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 สภาฯ ในโอกาสเดียวกันนายกสภาสถาปนิกและคณะกรรมการสภาสถาปนิกได้ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ที่ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกวาระหนึ่ง<< ดูทั้งหมด>>