สภาสถาปนิกเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

19 ต.ค. 2562วันนี้เวลา07.00น.พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม<< ดูทั้งหมด>>