เมื่อวันที่ 30 พ.ย.62 พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิกพร้อมด้วยอุปนายกสภาสถาปนิกและกรรมการสภาสถาปนิกเข้าร่วมแสดงความยินดีกับสภาวิศวกรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาวิศวกร ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. ชั้น 6

01 ธ.ค. 2562

<< ดูทั้งหมด>>