พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

24 ธ.ค. 2562วันนี้ เวลา 10.00น.

พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพให้มีมาตรฐานพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพอีกทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการเป็นผู้เเทนของสภาวิชาชีพในการเจรจาและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆของภาครัฐและเอกชนทั้งในเเละต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี<< ดูทั้งหมด>>