ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2562

05 ก.พ. 2562


ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ อาคารสภาสถาปนิก เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30น. ผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วย พวต. 3 หน่วย<< ดูทั้งหมด >>