กำหนดการสอบ 4 สาขา ประจำปี 2563

18 มิ.ย. 2563กำหนดการสอบ 4 สาขา

Download กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

Download กำหนดสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

Download กำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

Download กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

กำหนดการอบรมฯ 4 สาขา

Download กำหนดการอบรมฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Download กำหนดการอบรมฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

แนวข้อสอบ 4 สาขา

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 21 ทักษะในการวางผังและการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 31 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์<< ดูทั้งหมด>>