Home


  • น 011-62
  • บริษัท เออร์บานิสท์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 88/85-88 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0664213

   1. นายนาคร วงษ์ประเสริฐ ส-สถ 3044
   ตั้งแต่วันที่
   22 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 010-62
  • บริษัท ไอโซ กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25/16 ศูนย์วิจัย พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-230-0680-1

   1. นางณิสา สงวนไทย ว-สน 120
   2. นายศศิพงศ์ สงวนไทย ส-สถ 3113
   ตั้งแต่วันที่
   21 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   20 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 009-62
  • บริษัท โลโก้เท่ากับ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 927/69 ลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9320810,081-98734

   1. นายดนัยวิทย์ อยู่คง ส-ภส 45
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 008-62
  • บริษัท แพลนเท็ค อาคิเตคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 98 ห้อง 902 ชั้น9 สาทรเหนือ สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น8 ยูนิต807-808 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-108-1228
   เบอร์โทรสาร 02-108-1282

   1. นายบัณฑิต มัญยานนท์ ส-สถ 2533
   2. นางสาววราวรรณ โรจน์รังษี ภ-สถ 7516
   ตั้งแต่วันที่
   08 กุมภาพันธ์ 2562

   ถึงวันที่
   07 กุมภาพันธ์ 2565

  • น 007-62
  • บริษัท ธาดา คอลเลคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 63 ห้องเลขที่ 1804 วิทยุ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-168-8198
   เบอร์โทรสาร 02-168-8198

   1. นายสุธีรย์ เจียรสถาวงศ์ ส-สถ 2347
   2. นายบูรพา พรมมูล ภ-สถ 6012
   ตั้งแต่วันที่
   15 มกราคม 2562

   ถึงวันที่
   14 มกราคม 2565


โชว์รายละเอียด: 5