Home


  • น 024-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ลายน์

   ที่อยู่บริษัท 1195/54 มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

   เบอร์โทรศัพท์ 044-353858,086-25877

   1. นายธานี คล่องณรงค์ ว-สถ 617
   ตั้งแต่วันที่
   26 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   25 เมษายน 2565

  • น 023-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์แปลนกรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 68/7 อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

   เบอร์โทรศัพท์ 075-800108,086-59762

   1. นายอุทาร ล่องชุม ส-สถ 3292
   ตั้งแต่วันที่
   25 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   24 เมษายน 2565

  • น 022-62
  • บริษัท จั่นอาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 95/45 ลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 097-2610036

   1. นายนันทพล จั่นเงิน ส-สถ 3058
   2. นายภูวน คิดถูก ภ-สถ 16774
   ตั้งแต่วันที่
   05 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   04 เมษายน 2565

  • น 021-62
  • บริษัท เออเบิ้น อาร์แอนด์ดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 388 สี่พระยา อามีโก้ ทาวเวอร์ (ชั้น 9) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2340293
   เบอร์โทรสาร 02-2340294

   1. นายพจน์ ลามาติพานนท์ ส-สถ 2545
   2. นางสาว นิรมล เสรีสกุล ภ-สถ 5592
   3. นายแทนศร พรปัญญาภัทร ภ-สผ 167
   ตั้งแต่วันที่
   28 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 พฤษภาคม 2565

  • น 020-62
  • บริษัท คาสิต้า สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 54/66 แจ้งวัฒนะปากเกร็ด28 แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0626524

   1. นายสุพล เทียมปโยธร ส-สถ 3408
   2. นางศุยงวรรณ เทียมปโยธร ภ-สน 126
   ตั้งแต่วันที่
   29 มีนาคม 2562

   ถึงวันที่
   28 มีนาคม 2565


โชว์รายละเอียด: 5