Home


  • น 026-62
  • บริษัท ลี อาร์คีเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 59 ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5702424
   เบอร์โทรสาร 02-5700318

   1. นางศิริพร สิงหรัญ ส-สถ 2157
   ตั้งแต่วันที่
   24 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   25 พฤษภาคม 2565

  • น 025-62
  • บริษัท ซีนิท เนเชอรัล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 73/13 บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 02-8874171

   1. นายสันติ เกียรติพงศ์ไพศาล ส-สถ 1865
   2. นายสมนึก ชดช้อย ภ-สถ 2309
   3. นายณุกูล เปรมปรีดิ์ ภ-สถ 12810
   ตั้งแต่วันที่
   07 พฤษภาคม 2562

   ถึงวันที่
   06 พฤษภาคม 2565

  • น 024-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน ลายน์

   ที่อยู่บริษัท 1195/54 มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

   เบอร์โทรศัพท์ 044-353858,086-25877

   1. นายธานี คล่องณรงค์ ว-สถ 617
   ตั้งแต่วันที่
   26 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   25 เมษายน 2565

  • น 023-62
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์แปลนกรุ๊ป

   ที่อยู่บริษัท 68/7 อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

   เบอร์โทรศัพท์ 075-800108,086-59762

   1. นายอุทาร ล่องชุม ส-สถ 3292
   ตั้งแต่วันที่
   25 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   24 เมษายน 2565

  • น 022-62
  • บริษัท จั่นอาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 95/45 ลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 097-2610036

   1. นายนันทพล จั่นเงิน ส-สถ 3058
   2. นายภูวน คิดถูก ภ-สถ 16774
   ตั้งแต่วันที่
   05 เมษายน 2562

   ถึงวันที่
   04 เมษายน 2565


โชว์รายละเอียด: 5