สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง SENIOR DIGITAL ARTIST (Team Lead)

วันที่ 01/03/2021


รายละเอียด

Qualifications: Bachelor’s degree in equivalent; // Minimum of 8 years’ experience in a related field; // Proficient in 3D modeling, texturing, lighting and composition using relevant software. // Experience in Revit, 3DsMax, V-Ray, Adobe Photoshop, InDesign, Premiere and After Effects; // Advanced understanding of scale and composition techniques with a strong foundation in visual storytelling; // Experience/understanding of schematic drawings and construction drawings; // Photography experience is a plus; // Previous experience in an Architectural Firm or Architectural Visualization Company a plus; // Knowledge of Unreal Engine a plus.


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/03/2021 to 30/04/2021


ข้อมูลบริษัท

DP ARCHITECTS (THAILAND) LTD.


บุคคลที่ติดต่อ:

บุคคลที่ติดต่อได้ : Lalada Dechtanawajn ที่อยู่บริษัท : 44 Smooth Life Tower, Floor 15 Unit 1502, North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 เบอร์โทรศัพท์ : +66 2 234 3108 ext. 116 เบอร์แฟ็กซ์ : +66 2 234 3107 Email : career_th@dpa.com.sg