สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

การรับรองปริญญา

 1. ขั้นตอนการรับรองปริญญา
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 3. แบบฟอร์มเกี่ยวข้อง
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 4. การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญา
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 5. วิธีชำระค่าธรรมเนียม
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • โอนเงินผ่านธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้
    บัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนรามคำแหง 19
    ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก
    เลขที่บัญชี 262-1-40825-4

 6. ที่อยู่ส่งเอกสาร
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสภาสถาปนิก
    12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
    (วงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “เอกสารรับรองปริญญา”)

 7. ติดต่อ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   • งานรับรองปริญญา
    สภาสถาปนิก
    เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
    โทรศัพท์ 02-318-2112 ต่อ 164 และ163
    โทรสาร 02-318-2131-2
    อีเมล์: act.education2543@gmail.com