สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

พวต. E-LEARNING

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม พวต. ออนไลน์

  1. อ่านบทความ หรือชมคลิปวีดีโอจบ ทำแบบทดสอบเพื่อรับหน่วย พวต.
  2. ต้องทำแบบทดสอบให้ได้ 80 % จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน และจะได้รับหน่วย พวต. จำนวน 5 หน่วย ต่อ 1 บทความกรุณา LOG IN เข้าสู่ระบบสมาชิกก่อนใช้งาน