สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

พวต. E-LEARNING

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม พวต. ออนไลน์

  1. ชมคลิปวีดีโอจบ จึงสามารถทำแบบทดสอบได้ โดยตอบได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อการเข้าชม 1 ครั้ง
  2. ต้องทำแบบทดสอบให้ได้ 80 % จึงจะถือว่าทดสอบผ่าน และจะได้รับหน่วย พวต. จำนวน 2 หน่วย
  3. ถ้าไม่ผ่าน จะเข้าชมคลิปวีดีโอในเรื่องดังกล่าวใหม่ หลังจากนั้น 3 วัน
  4. ทดสอบผ่านแล้วไม่สามารถชมคลิปวีดีโอซ้ำได้ นอกจากยังทดสอบไม่ผ่านกรุณา LOG IN เข้าสู่ระบบสมาชิกก่อนใช้งาน