สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

การหางานสถาปนิก

วันที่ บริษัท ตำแหน่ง รายละเอียด
18/06/2021 Fractal Architecture & Design ๋Junior Architect รายละเอียด
14/06/2021 Fractal Architecture & Design Architect รายละเอียด
14/06/2021 Fractal Architecture & Design. We are a design orientated Architecture studio based on Koh Samui, Thailand with both local and international projects. Current projects include a 145 room beach resort, a series of beach clubs and individual residences. Our Architect รายละเอียด
06/06/2021 jiji สถาปนิกออกแบบ รายละเอียด
28/05/2021 บริษัท เลสเตท สถาปนิก หรือ อินทีเรีย หลายตำแหน่ง รายละเอียด
28/05/2021 บริษัท ไลก้า บิลด์ดิ้ง สถาปนิก รายละเอียด
25/05/2021 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สถาปนิกโครงการ PROJECT ARCHITECT (หลายอัตรา) รายละเอียด
05/05/2021 PARK+ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD พนักงานเขียนแบบ ( Draftsman) รายละเอียด
01/05/2021 PARK+ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD ARCHITECTURAL DRAWING TECHNICIAN รายละเอียด
01/05/2021 PARK+ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD ARCHITECTURAL DESIGNER รายละเอียด
22/04/2021 สถาปนิกบ้าน บ้าน Content Developer ด้านสถาปัตย์และอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียด
22/04/2021 สถาปนิกบ้าน บ้าน Content Creator / Video Editor รายละเอียด
22/04/2021 สถาปนิกบ้าน บ้าน Creative Architect รายละเอียด
22/04/2021 สถาปนิกบ้าน บ้าน Senior Architect รายละเอียด
21/04/2021 บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 3D Architect รายละเอียด
21/04/2021 บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด สถาปนิกอาวุโส (Senior Architect) รายละเอียด
21/04/2021 บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด สถาปนิกอาวุโส (Senior Architect) รายละเอียด
12/02/2021 CREATIVE TERRITORIES LTD. ARCHITECTS รายละเอียด
15/12/2020 บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาปนิกออกแบบ รายละเอียด