สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP

การหางานสถาปนิก

วันที่ บริษัท ตำแหน่ง รายละเอียด
08/04/2021 I​T FACTORY สถาปนิก รายละเอียด
07/04/2021 Oriental Studio Co.,Ltd. GRAPHIC DESIGNER รายละเอียด
31/03/2021 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถาปนิกพนักงานชั่วคราว 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
30/03/2021 บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
19/03/2021 Oriental Studio Co.,Ltd. INTERIOR CAD OPERATOR รายละเอียด
19/03/2021 Oriental Studio Co.,Ltd. INTERIOR CAD OPERATOR รายละเอียด
18/03/2021 DP ARCHITECTS (THAILAND) LTD. SENIOR ARCHITECT/ARCHITECT (MRT Experience) รายละเอียด
18/03/2021 บริษัท อัลโก้ อาร์คิเท็ค จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
18/03/2021 บริษัท อัลโก้ อาร์คิเท็ค จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
17/03/2021 DP ARCHITECTS (THAILAND) LTD. ARCHITECTURAL ASSOCIATE รายละเอียด
01/03/2021 DP ARCHITECTS (THAILAND) LTD. BIM EXECUTIVE รายละเอียด
01/03/2021 DP ARCHITECTS (THAILAND) LTD. SENIOR DIGITAL ARTIST (Team Lead) รายละเอียด
01/03/2021 DP ARCHITECTS (THAILAND) LTD. ARCHITECTURAL EXECUTIVE รายละเอียด
01/03/2021 DP ARCHITECTS (THAILAND) LTD. LANDSCAPE DESIGNER รายละเอียด
15/03/2021 บริษัท รอแยลเฮาส์จำกัด สาขาบางแค สถาปนิก รายละเอียด
11/03/2021 Lucid dream design Junior interior designer รายละเอียด
09/03/2021 บริษัท เสาเอก สถาปนิก จำกัด สถาปนิก 1 ตำแหน่ง/ ผู้ช่วยสถาปนิก 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
08/03/2021 บริษัท มหารุ่งโรจน์โฮมบิลเดอร์ จำกัด สถาปนิก 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
12/02/2021 CREATIVE TERRITORIES LTD. ARCHITECTURAL & INTERIOR ARCHITECTURAL INTERNS รายละเอียด
12/02/2021 CREATIVE TERRITORIES LTD. ARCHITECTS รายละเอียด
01/02/2021 สถาปนิกบ้าน บ้าน สถาปนิก REVIT รายละเอียด
01/02/2021 สถาปนิกบ้าน บ้าน Creative รายละเอียด
01/02/2021 สถาปนิกบ้าน บ้าน สถาปนิก พัฒนาแบบ รายละเอียด
01/02/2021 Double Space Design สถาปนิก พัฒนาแบบ รายละเอียด
01/02/2021 Double Space Design Creative รายละเอียด
01/02/2021 Double Space Design สถาปนิก REVIT รายละเอียด
15/12/2020 บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาปนิกออกแบบ รายละเอียด
28/10/2020 jiji สถาปนิก รายละเอียด