สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

การหางานสถาปนิก

วันที่ บริษัท ตำแหน่ง รายละเอียด
16/11/2020 Archetype Group Thailand Architect Freelance รายละเอียด
10/11/2020 บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาปนิกอาวุโส (ปฏิบัติงานที่ จ.ลำพูน) รายละเอียด
28/10/2020 studio fine art Interior Designer รายละเอียด
28/10/2020 jiji สถาปนิก รายละเอียด
22/06/2020 Double Space Design c.,ltd Creative Architect รายละเอียด
22/06/2020 Double Space Design c.,ltd Architect รายละเอียด
07/02/2020 BSY construction Bim modeler รายละเอียด
07/02/2020 BSY construction ฺฺBim modeler รายละเอียด
30/01/2020 Modern life interior design สถาปนิกออกแบบภายใน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด