สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

การหางานสถาปนิก

วันที่ บริษัท ตำแหน่ง รายละเอียด
27/07/2021 บริษัท วิภนัย จำกัด Senior Architect รายละเอียด
22/07/2021 บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด สถาปนิกโครงการ รายละเอียด
21/07/2021 แคปปิตอลจี ดีเวลลปอเม้นท์ จำกัด สถาปนิกอาวุโส รายละเอียด
15/07/2021 บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด สถาปนิกโครงการ รายละเอียด
15/07/2021 บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด Junior Architect (ผู้ช่วยสถาปนิก) รายละเอียด
07/07/2021 บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด Design Architects / พนักงานเขียนแบบอวุโส รายละเอียด
01/07/2021 อัลโก้ อาร์คิเท็ค Architect รายละเอียด
01/07/2021 อัลโก้ อาร์คิเท็ค Senior Architect รายละเอียด
06/06/2021 jiji สถาปนิกออกแบบ รายละเอียด
25/05/2021 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สถาปนิกโครงการ PROJECT ARCHITECT (หลายอัตรา) รายละเอียด
01/05/2021 PARK+ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD ARCHITECTURAL DRAWING TECHNICIAN รายละเอียด
01/05/2021 PARK+ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD ARCHITECTURAL DESIGNER รายละเอียด
12/02/2021 CREATIVE TERRITORIES LTD. ARCHITECTS รายละเอียด
15/12/2020 บริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาปนิกออกแบบ รายละเอียด