เมืองในจินตนาการของคุณเป็นแบบไหน อยู่เมืองนี้หรือย้ายไปโลก Metaverse ดี? 

VIEW MORE