วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 90 ท่าน เท่านั้น

VIEW MORE