สถาบันพระปกเกล้ากำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ประชาธิปไตยภูมิทัศน์ใหม่ ( Democracy in a New Landscape ) ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ACT FORUM 2021
19 ต.ค. 2564
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 การเนรมิตพลิกโฉมเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรม
.
21 ก.ค. 2564
.
12 ก.ค. 2564
.
04 มิ.ย. 2564
.
21 พ.ค. 2564

VIEW MORE