สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 020-64
  • บริษัท อาวองการ์ด แอสโซสิเอท จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 29/53 ประดิษฐ์มนูญธรรม ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 0889599299

   1. นายปิยะ บำรุงราษฎร์ ส-สถ 2287
   2. นายธนวัฒน์ เฉลิมวัฒน์ ภ-สถ 8293
   ตั้งแต่วันที่
   21 พฤษภาคม 2564

   ถึงวันที่
   20 พฤษภาคม 2567

  • น 019-64
  • บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด

   ที่อยู่บริษัท เลขที่ 1 ปูนซีเมนต์ไทย ตำบลบางซื่อ อำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0301000

   1. นายกิตตินัทธ์ ธรรมรักษ์ ส-สถ 3872
   2. นางสาวคณาปภา อรรคภาส์ ภ-สถ 2402
   3. นางสาวนิษฐา ภูษาชีวะ ภ-สถ 11558
   ตั้งแต่วันที่
   20 พฤษภาคม 2564

   ถึงวันที่
   19 พฤษภาคม 2567

  • น 018-64
  • บริษัท กรีนบ๊อกซ์ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 503/36 อมรพันธ์4 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   1. นายรังสิชัย ลายชีว ส-สถ 2937
   2. นายพณพงษ์ สีเทา ภ-สถ 22001
   ตั้งแต่วันที่
   18 พฤษภาคม 2564

   ถึงวันที่
   17 พฤษภาคม 2567

  • น 017-64
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ดี แอททีเรีย

   ที่อยู่บริษัท 34 7(ราษฎร์ยินดี) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 086-490-5053,074-238
   เบอร์โทรสาร 074-238-262

   1. นางเสาวรส จองโชติศิริกุล ส-สถ 3548
   ตั้งแต่วันที่
   18 พฤษภาคม 2564

   ถึงวันที่
   17 พฤษภาคม 2567

  • น 016-64
  • บริษัท คีนดีไซน์สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 71 พัฒนาการ 72 ตำบลประเวศ อำเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 02-204-0554,08156590

   1. นายศรัทธา ตั้งสถิตย์ธรรม ว-สถ 489
   2. นายชนสิษฎ์ ธีระโกเมน ภ-สถ 9039
   ตั้งแต่วันที่
   26 เมษายน 2564

   ถึงวันที่
   25 เมษายน 2567

  • น 015-64
  • บริษัท เอเบิ้ล ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 74/5 อินทามระ15 สุทธิสารวินิจฉัย ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   เบอร์โทรศัพท์ 0867762600

   1. นายธีรชาติ วีรยุทธานนท์ ส-สถ 2603
   2. นายกิตติกร มัฆลักษณ์ ภ-สถ 5935
   3. นายวรวิทย์ ปานกนก ภ-สถ 5936
   ตั้งแต่วันที่
   22 เมษายน 2564

   ถึงวันที่
   21 เมษายน 2567

  • น 014-64
  • บริษัท เจเออี อาร์คิเต็คท์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 13/9 วิภาวดีรังสิต35 ตำบลสนามบิน อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

   เบอร์โทรศัพท์ 0897529787

   1. นายสมพจน์ วัฒนศิริ ส-สถ 2917
   ตั้งแต่วันที่
   01 เมษายน 2564

   ถึงวันที่
   31 มีนาคม 2567

  • น 013-64
  • บริษัท ลูกเล่น สถาปนิก จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 44 ปริยานนท์ ตำบลบางโพงพาง อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 0837179966

   1. นายณัฐพล เตโชพิชญ์ ส-สถ 3730
   ตั้งแต่วันที่
   01 เมษายน 2564

   ถึงวันที่
   31 มีนาคม 2567

  • น 012-64
  • บริษัท ดีโอดี ดีไซน์โอเปอเรชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 499/2 หทัยราษฎร์ ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

   เบอร์โทรศัพท์ 0983698287

   1. นายเศรษฐพัส แก้วประสิทธิ์ ส-สถ 2004
   2. นายศราวุธ แสงมณี ภ-สถ 4503
   ตั้งแต่วันที่
   24 มีนาคม 2564

   ถึงวันที่
   23 มีนาคม 2567

  • น 011-64
  • บริษัท โก นา จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 32 ท่าข้ามแยก10 ตำบลแสมดำ  อำเภอแสมดำ กรุงเทพมหานคร 10150

   เบอร์โทรศัพท์ 0867794744

   1. นายราชวัลลภ สายทองอินทร์ ส-สถ 3381
   2. นายธนพล ศิริวงศ์ ภ-สถ 17023
   ตั้งแต่วันที่
   19 มีนาคม 2564

   ถึงวันที่
   18 มีนาคม 2567

  • น 010-64
  • บริษัท พ็อพพิวลัส ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1991/93 อ่อนนุช ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 0922563270,098964249

   1. นายธีรพล ลีบุญยืน ภ-สผ 24,ส-สถ 2642
   2. นางสาวอธิชา ชารีรัตน์ ภ-สถ 8424
   ตั้งแต่วันที่
   19 มีนาคม 2564

   ถึงวันที่
   18 มีนาคม 2567

  • น 009-64
  • บริษัท เล็ทส์ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 898 นวมินทร์76 ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9479151ต่อ 705,06

   1. นางสาวปทมพร เขจรนันทน์ ส-สถ 2768
   2. นายธีร์ อังคะสุวพลา ภ-สถ 5461
   ตั้งแต่วันที่
   16 มีนาคม 2564

   ถึงวันที่
   15 มีนาคม 2567

  • น 008-64
  • บริษัท อีลีแม็ค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 3354/7 พระราม4 มโนรม ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2495937

   1. นายถกล พัฒโนภาษ ส-สถ 2116
   2. นายประสาทพร ช่วยศิริ ส-สถ 808
   3. นายทศพร ยุทธศักดิ์ ภ-สถ 9860
   ตั้งแต่วันที่
   16 มีนาคม 2564

   ถึงวันที่
   15 มีนาคม 2567

  • น 007-64
  • บริษัท เชียงใหม่ แกรนด์ นารา จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 91/209 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

   เบอร์โทรศัพท์ 053-241138,096920513

   1. นายภูรุส วรชัยพัชรกุล ส-สถ 3240
   ตั้งแต่วันที่
   16 มีนาคม 2564

   ถึงวันที่
   15 มีนาคม 2567

  • น 006-64
  • บริษัท สตาร์ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 200/101 ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0133165
   เบอร์โทรสาร 02-0133165

   1. นายพีรภัทร นิมมานานุเคราะห์ ส-สถ 1974
   ตั้งแต่วันที่
   15 กุมภาพันธ์ 2564

   ถึงวันที่
   14 กุมภาพันธ์ 2567

  • น 005-64
  • บริษัท ตั้งสกุลชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 729/73 อนามัยงามเจริญ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

   เบอร์โทรศัพท์ 02-4179925
   เบอร์โทรสาร 02-4179925

   1. นายไพบูลย์ศักดิ์ ญัตติเกื้อกูล ว-สถ 691
   ตั้งแต่วันที่
   02 กุมภาพันธ์ 2564

   ถึงวันที่
   01 กุมภาพันธ์ 2567

  • น 004-64
  • บริษัท เอ พาร์ท อินทีเรียร์ แอนด์ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 99/376หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 081-3357190

   1. นายอาจ วสุวานิช ว-สถ 548
   2. นายเอกราช อติประเสริฐกุล ภ-สถ 8191
   ตั้งแต่วันที่
   02 กุมภาพันธ์ 2564

   ถึงวันที่
   01 กุมภาพันธ์ 2567

  • น 003-64
  • บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 111/78 โครงการพรีเมี่ยมเพลส รามอินทรา 40 ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1871409

   1. นายเจริญ ชวลิตากุล ส-สถ 2864
   ตั้งแต่วันที่
   27 มกราคม 2564

   ถึงวันที่
   26 มกราคม 2567

  • น 002-64
  • บริษัท ไพร์ม เอเลเมนส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 33/55 ยานนาวา อาร์เด้น พระราม3 ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 0894565484

   1. นายคุณาวุฒิ ม้ายอุเทศ ส-สถ 3269
   2. นายรัชนัญ ภัตรพานิช ส-สถ 3787
   ตั้งแต่วันที่
   25 มกราคม 2564

   ถึงวันที่
   24 มกราคม 2567

  • น 001-64
  • บริษัท อาร์คีเทค435 จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 569/18 12/1 เพชรเกษม - - ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 074-232431,081-963-1
   เบอร์โทรสาร -

   1. นายพงศ์ ศิริปะชะนะ ว-สถ 435
   ตั้งแต่วันที่
   08 มกราคม 2564

   ถึงวันที่
   07 มกราคม 2567


โชว์รายละเอียด: 20