สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกนิติบุคคล
  • น 055-63
  • บริษัท อินเวนทีฟ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 92/109 หมู่ที่ 5 ท่าอิฐ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9246226,088553429

   1. นายฐานิตย์ คงสมทอง ส-สถ 2659
   2. นายรังษี บุญเชิด ภ-สถ 12983
   ตั้งแต่วันที่
   08 ตุลาคม 2563

   ถึงวันที่
   07 ตุลาคม 2566

  • น 054-63
  • บริษัท สถาปนิก วิน วรวรรณ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 46 ต้นสน เพลิงจิต ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 026509558,0809055959

   1. หม่อมราชวงศ์ชาญวุฒิ วรวรรณ ส-สถ 505
   2. หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ ส-สถ 2913
   ตั้งแต่วันที่
   07 ตุลาคม 2563

   ถึงวันที่
   06 ตุลาคม 2566

  • น 053-63
  • บริษัท สถาปนิก เอโอดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 168/19 หมู่ที่ 3 พระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

   เบอร์โทรศัพท์ 0819829035

   1. นายชัยยศ วัชระปรารมย์ ส-สถ 1676
   ตั้งแต่วันที่
   07 ตุลาคม 2563

   ถึงวันที่
   06 ตุลาคม 2566

  • น 052-63
  • บริษัท เอเดรียน สมิธ แอนด์ กอร์ดอน กิลล์ อาคิเทคเชอร์ (ประเทศไทย)จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/9 ชั้น 29 ห้อง2936อี พระราม1 ดิออฟฟิศเศล แอล เซ็นทรัลเวิ์ลด์ ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 022072328

   1. นายสมศักดิ์ จิตมั่น ส-สถ 2291
   ตั้งแต่วันที่
   30 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   29 กันยายน 2566

  • น 051-63
  • บริษัท ย๊าฟ ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 163 ห้องบี ชั้น 2 สุรวงศ์ อ.ไทยสมุทร ตำบลสุริยวงศ์ อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 0918848674

   1. นางสาวณิชารีย์ พงษ์สมบูรณ์ ส-สน 215
   ตั้งแต่วันที่
   30 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   29 กันยายน 2566

  • น 050-63
  • บริษัท ระแนงดีไซน์สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 42/48 แจ้งวัฒนะ 10แยก2(เบญจมิตร) ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

   เบอร์โทรศัพท์ 0930019696

   1. นายรังสิชัย ลายชีว ส-สถ 2937
   ตั้งแต่วันที่
   29 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   28 กันยายน 2566

  • น 049-63
  • บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 52/120 ชั้นบี หลังสวน เพลินจิต ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 026571955,0919265555
   เบอร์โทรสาร 026571960

   1. นางสาวจุติมา วงศ์ปฏิมา ส-สน 98
   2. นายสุกิจ กาญจนเกตุ ภ-สน 1179
   ตั้งแต่วันที่
   29 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   28 กันยายน 2566

  • น 048-63
  • บริษัท คอมฟอร์ทโซน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 28/16 หมู่ที่ 1 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน นครปฐม 73110

   เบอร์โทรศัพท์ 0993429262

   1. นายศุภชัย แย้มประชา ส-สถ 2817
   ตั้งแต่วันที่
   28 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   27 กันยายน 2566

  • น 047-63
  • บริษัท กริด อาร์คิเทคท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 50/24 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

   เบอร์โทรศัพท์ 0817822565,083999090

   1. นายธนกฤต ชัยอภิเจริญ ส-สถ 3186
   2. นางสาวณัฐชานันท์ สมบัติประธาน ภ-สถ 7930
   ตั้งแต่วันที่
   28 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   27 กันยายน 2566

  • น 046-63
  • บริษัท ไตร สถาปนิก จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 14/2 3 นิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

   เบอร์โทรศัพท์ 081-8849533
   เบอร์โทรสาร 053-321140

   1. นายพิริยะ อาสนจินดา ส-สถ 3333
   2. นายอชิรนนท์ จึงสมบูรณานนท์ ภ-สถ 8881
   ตั้งแต่วันที่
   22 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   21 กันยายน 2566

  • น 045-63
  • บริษัท พีโอเอฟ อาช แอนด์ คอนส์.จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 79/230 หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130

   เบอร์โทรศัพท์ 076-374-212

   1. นายศิลป์ชัย ปังประเสริฐกุล ส-สถ 3029
   ตั้งแต่วันที่
   01 กันยายน 2563

   ถึงวันที่
   31 สิงหาคม 2566

  • น 044-63
  • บริษัท เอ็น เค โปรเฟสชั่นนัล จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 327/23 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่ 50140

   เบอร์โทรศัพท์ 0991909655

   1. นายเจริญ เสาวภาณี ส-สถ 1996
   2. นายภัทรพงษ์ สุขยอด ภ-สถ 17105
   ตั้งแต่วันที่
   31 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   30 สิงหาคม 2566

  • น 043-63
  • บริษัท บิลเดอร์ อาร์คิเทคท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1 ศรีนครินทร์54 ศรีนครินทร์ ตำบลหนองบอน อำเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

   เบอร์โทรศัพท์ 02-7456294-7
   เบอร์โทรสาร 02-7456027

   1. นายณัฏฐพงษ์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ ส-สถ 2548
   ตั้งแต่วันที่
   27 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   26 สิงหาคม 2566

  • น 042-63
  • บริษัท พอดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 84/45 นนทรี ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 089-8912663

   1. นายบรรจง เกียรติสิงห์นคร ส-สถ 3018
   2. นางศันสนีย์ ประดิษฐ์กุล ส-สถ 3416
   ตั้งแต่วันที่
   27 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   26 สิงหาคม 2566

  • น 041-63
  • บริษัท แปซิฟิค อาร์คิเท็คเจอร์ แอนด์ แปลนนิ่ง จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 302/22 ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าว ตำบลคลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9312044

   1. นายธรรมวิทย์ เลี่ยมพุธดำรง ส-สถ 1565
   ตั้งแต่วันที่
   26 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   25 สิงหาคม 2566

  • น 040-63
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสตูดิโอ

   ที่อยู่บริษัท 9 อุบลกิจ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

   เบอร์โทรศัพท์ 084-0360023

   1. นางสาววิภา ศรีชัยสันติกุล ส-สถ 2600
   2. นายนฎาวิทย์ นิจถาวร ส-สถ 3773
   3. นายสิริ อุทยาพงษ์ ภ-สถ 14849
   ตั้งแต่วันที่
   21 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   20 สิงหาคม 2566

  • น 039-63
  • บริษัท แอล 65 แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 111/8 รัชดารามอินทรา ตำบลคันนายาว อำเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1620904

   1. นายเฉลิมศักดิ์ เปรมาสวัสดิ์ ส-สถ 463
   2. นายสาธิต ยศธรไพสิฐ ภ-สถ 7846
   3. นายเฉลิมชัย เจริญผล ภ-สถ 7847
   4. นายสมจิตร์ ไชยรักษ์ ภ-สถ 8925
   ตั้งแต่วันที่
   20 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   19 สิงหาคม 2566

  • น 038-63
  • บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 22 ลาดพร้าว 35 ตำบลจันเกษม อำเภอจตุจัตร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5116104
   เบอร์โทรสาร 02-5116105

   1. นายพูนเกษม โภคาประกรณ์ ส-สถ 3012
   2. นายสุดเขตร ศิริสมบูรณ์ ภ-สถ 4122
   ตั้งแต่วันที่
   20 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   19 สิงหาคม 2566

  • น 037-63
  • บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 24 ลาดพร้าว101ซอย50 ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

   เบอร์โทรศัพท์ 02-105-6299,061-5079
   เบอร์โทรสาร 02-105-6298

   1. นายอนันต์กร อมรวาที ส-สถ 1610
   ตั้งแต่วันที่
   17 สิงหาคม 2563

   ถึงวันที่
   16 สิงหาคม 2566

  • น 036-63
  • บริษัท ออฟฟิเชียล สเปช จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 9/415 หมู่ที่ 8 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน นครปฐม 73220

   เบอร์โทรศัพท์ 089-7920715

   1. นายสถาปน์ เชื้อสถาปนศิริ ส-สถ 2855
   2. นายชญานนท์ เตชะหัสดิน ภ-สถ 18909
   ตั้งแต่วันที่
   22 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   21 กรกฎาคม 2566

  • น 035-63
  • บริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 91 สุขุมวิท63 สุขุมวิท ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-3901977ต่อ200
   เบอร์โทรสาร 02-3901974

   1. นายนำชัย แสนสุภา ส-ภส 38
   2. นายยศพล บุญสม ส-ภส 76
   3. นางสาวขวัญชนก คงโชคสมัย ภ-ภส 230
   4. นายประพันธ์ นภาวงศ์ดี ส-ภส 77
   5. นายกิรินทร์ ตั้งเลิศปัญญา ภ-ภส 148
   ตั้งแต่วันที่
   15 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   14 กรกฎาคม 2566

  • น 034-63
  • บริษัท อาร์ทีเลีย เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 152 สาทรเหนือ ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 18 ตำบลสีลม อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-6378817

   1. นายสมศักดิ์ จิตมั่น ส-สถ 2291
   2. นางสาวพิมพ์ชนก ศิริศุภนนท์ ภ-สถ 18997
   ตั้งแต่วันที่
   15 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   14 กรกฎาคม 2566

  • น 033-63
  • บริษัท ดีไซน์อินวิโทร จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 504/247 กาญจนาภิเษก ตำบลบางแคเหนือ อำเภอบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   เบอร์โทรศัพท์ 090-9696291

   1. นางสาวเจษฎ์สุภา พิพัฒนสุภรณ์ ส-สน 223
   2. นายปริญญา ณรงค์ธนรัฐ ภ-ภส 504,ส-สถ 3790
   ตั้งแต่วันที่
   14 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   13 กรกฎาคม 2566

  • น 032-63
  • บริษัท กศิรวิทย์ สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 8/214 หมู่ที่ 1 มันนี่ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

   1. นางสาวสวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ ส-สถ 3341
   2. นายศิรวิทย์ อามาตย์มุลตรี ภ-สถ 18542
   ตั้งแต่วันที่
   13 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   12 กรกฎาคม 2566

  • น 031-63
  • บริษัท เอ็มอีที อาร์คิเทค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 605/9 สุขุมวิท50 ตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

   1. นางวันเพ็ญ ตั้งสุวรรณ ว-สถ 340
   2. นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ภ-สถ 3778
   3. นายจตุรพรรดิ ทองยี่สุ่น ภ-สถ 9869
   ตั้งแต่วันที่
   13 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   12 กรกฎาคม 2566

  • น 030-63
  • บริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 57/7 โชคชัยร่วมมิตร16/13 วิภาวดีรังสิต ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-276-6279

   1. นายปิตุพงษ์ เชาวกุล ส-สถ 3175
   ตั้งแต่วันที่
   10 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   09 กรกฎาคม 2566

  • น 029-63
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาสตรา คอร์เปอร์เรชั่น

   ที่อยู่บริษัท 29/29 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

   1. นายศิริพงษ์ เทพชัยวรกำแหง ส-สถ 2618
   2. นายชาติ แสนวงศ์ ภ-สถ 15973
   ตั้งแต่วันที่
   10 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   09 กรกฎาคม 2566

  • น 028-63
  • บริษัท ครีเอทีฟ เทอริทอรีส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1 ลาดพร้าว 3 พร้อมพันธุ์2 ห้อง504 ชั้น5 ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1944875

   1. นายทิฆัมพร ธีรพงศ์ภักดี ส-สถ 3432
   2. นายจาตุรนต์ กิ่งมิ่งแฮ ภ-สถ 9854
   3. นายวิสิฐสรรพ์ ดิษยวงศ์ ภ-สถ 10093
   4. นางสาวมณฑิรา พรรณพลีวรรณ ภ-สน 167
   ตั้งแต่วันที่
   10 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   09 กรกฎาคม 2566

  • น 027-63
  • บริษัท พี.เอ.ซี.อาร์คิเต็ค จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 20/220 เสือใหญ่อุทิศ ตำบลจันทรเกษม อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5417452

   1. นายภูริพัฒน์ จงวัฒนาพรชัย ส-สถ 2639
   2. นายพชร ธุวนลิน ภ-สถ 10017
   ตั้งแต่วันที่
   09 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   08 กรกฎาคม 2566

  • น 026-63
  • บริษัท อาคิสมิธ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 759 ห้อง404 จุฬา 6 บรรทัดทอง แน็บแล็บ ชั้น 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-103-4289
   เบอร์โทรสาร 02-103-4289

   1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เสงี่ยมวงศ์ ส-สถ 3588
   2. นายจิรวิชช์ แย้มกลีบ ภ-สถ 16511
   ตั้งแต่วันที่
   09 กรกฎาคม 2563

   ถึงวันที่
   08 กรกฎาคม 2566

  • น 025-63
  • บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ สตราเตจี้ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 3332 พหลโยธิน วิวัฒน์ชัย ยูนิตบี ชั้น7 ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-937-3815-18
   เบอร์โทรสาร 02-937-3820

   1. นายวีระพันธุ์ ชินวัตร ว-สถ 476
   2. นายวรุณ ลิมป์เฉลิม ส-สถ 1935
   ตั้งแต่วันที่
   12 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   11 มิถุนายน 2566

  • น 024-63
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาปนิก 350

   ที่อยู่บริษัท 652/12 เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

   เบอร์โทรศัพท์ 074-237775

   1. นายนิพนธ์ หัสดีวิจิตร ส-สถ 2077
   2. นายภัทระ หัสดีวิจิตร ภ-สถ 13602
   ตั้งแต่วันที่
   12 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   11 มิถุนายน 2566

  • น 023-63
  • บริษัท ฟินคอน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 297/28 ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ลาดพร้าว ตำบลพลับพลา อำเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-117-2245
   เบอร์โทรสาร 02-117-2246

   1. นายจินต์ ร่วมสุข ว-สถ 674
   ตั้งแต่วันที่
   12 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   11 มิถุนายน 2566

  • น 022-63
  • บริษัท เมคอะซีน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 1016 พระรามที่4 ศรีเฟื่องฟุ้ง ตำบลสีลม อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-633-9980

   1. นายพิชยา รัตน์ปิยะสุนทร ส-สถ 3594
   ตั้งแต่วันที่
   08 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   07 มิถุนายน 2566

  • น 021-63
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเบรนดีไซน์อาร์คิเทค

   ที่อยู่บริษัท 58/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตาก 63140

   1. นายวีระชัย สุภาพ ส-สถ 3553
   2. นายนิวัตร์ นาวีสาคร ภ-สถ 11711
   ตั้งแต่วันที่
   08 มิถุนายน 2563

   ถึงวันที่
   07 มิถุนายน 2566

  • น 020-63
  • บริษัท คอมบิเนชั่น ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2790/14 เพชรบุรีตัดใหม่ ตำบลบางกะปิ อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0022998

   1. นายณรงค์ ลือสาคร ส-สน 135
   2. นางสาวใจชนก วาดี ภ-สน 982
   ตั้งแต่วันที่
   28 พฤษภาคม 2563

   ถึงวันที่
   27 พฤษภาคม 2566

  • น 019-63
  • บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/1 พระราม1 สำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 45 ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เบอร์โทรศัพท์ 02-251-0202
   เบอร์โทรสาร 02-613-1512

   1. นายจักรดาว นาวาเจริญ ส-สถ 3469
   2. นายดีจริง จิตตนูนท์ ภ-สถ 13181
   3. นายศุภวิชญ์ ศรีอุบลมาศ ภ-สถ 16936
   ตั้งแต่วันที่
   18 พฤษภาคม 2563

   ถึงวันที่
   17 พฤษภาคม 2566

  • law_id
  • name_th

   ที่อยู่บริษัท address_th postc

   เบอร์โทรศัพท์ telephone
   เบอร์โทรสาร facsimile

   1. juristic_person_1_th
   2. juristic_person_3_th
   3. juristic_person_5_th
   4. juristic_person_7_th
   5. juristic_person_8_th
   6. juristic_person_1_en
   7. juristic_person_3_en
   8. juristic_person_5_en
   9. juristic_person_8_en
   ตั้งแต่วันที่
   0000-00-00

   ถึงวันที่
   0000-00-00

  • น 018-63
  • บริษัท เอ เอส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 119 พหลโยธิน34 แยก 7 ตำบลเสนานิคม อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-0004997
   เบอร์โทรสาร 02-000-4997 ต่อ 108

   1. นายสุวิทย์ วิศวานันท์ ว-ภส 53
   ตั้งแต่วันที่
   18 พฤษภาคม 2563

   ถึงวันที่
   17 พฤษภาคม 2566

  • น 017-63
  • บริษัท สตูดิโอ มิติ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2 สังคมสังเคราะห์6แยก2 ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-530-3279
   เบอร์โทรสาร 02-530-3279

   1. นายเผดิมเกียรติ สุขกันต์ ส-สถ 3278
   ตั้งแต่วันที่
   28 เมษายน 2563

   ถึงวันที่
   27 เมษายน 2566

  • น 016-63
  • บริษัท ทวินพีค ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2022/17 พหลโยธิน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 083-005-2639

   1. นายอมรศักดิ์ โรจนพานิช ส-สถ 3621
   2. นายภาคย์ เส็งพานิช ภ-สถ 7451
   ตั้งแต่วันที่
   10 เมษายน 2563

   ถึงวันที่
   09 เมษายน 2566

  • น 015-63
  • บริษัท บางกอกแพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 514/2 รามคำแหง39 (เทพลีลา1) ประชาอุทิศ ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-1582676-8
   เบอร์โทรสาร 02-1582679

   1. นายสมพจน์ วัฒนศิริ ส-สถ 2917
   2. นางสาวแก้วกนก สุดจริง ภ-สถ 13539
   3. นางสาวญาณิศา โสมวดี ภ-สถ 17652
   ตั้งแต่วันที่
   27 มีนาคม 2563

   ถึงวันที่
   26 มีนาคม 2566

  • น 014-63
  • บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 75/7 สุขุมวิท 26 ริชมอนด์ ชั้น3 ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-2618263-7
   เบอร์โทรสาร 02-261-8269

   1. นายประภากร วทานยกุล ว-สถ 404
   2. นายคณิต ผลชีวิน ว-สถ 484
   ตั้งแต่วันที่
   20 มีนาคม 2563

   ถึงวันที่
   19 มีนาคม 2566

  • น 013-63
  • บริษัท อินฟิเดีย โปร จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 999/27 เกศินิวิลล์3 ประชาอุทิศ ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   1. นายพิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล ส-สถ 2713
   ตั้งแต่วันที่
   06 มีนาคม 2563

   ถึงวันที่
   05 มีนาคม 2566

  • น 012-63
  • บริษัท เอ็ทโปร สุมิตร ดีไซน์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 417/9 ลาดพร้าว 122 ลาดพร้าว ตำบลพลับพลา อำเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-5300191
   เบอร์โทรสาร 02-5300191

   1. นายทินกร ทับทิม ส-สถ 2309
   ตั้งแต่วันที่
   03 มีนาคม 2563

   ถึงวันที่
   02 มีนาคม 2566

  • น 011-63
  • บริษัท พิลลาร์ อาร์คิเทคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 489/2 ลาดกระบัง กลางเมืองวงแหวนอ่อนนุช ตำบลลาดกระบัง อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

   เบอร์โทรศัพท์ 02-000-2499

   1. นายชูเกียรติ แซ่ตั้ง ส-สถ 3287
   2. นายณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ ภ-สถ 18926
   ตั้งแต่วันที่
   02 มีนาคม 2563

   ถึงวันที่
   01 มีนาคม 2566

  • น 010-63
  • บริษัท เอ็น 012 กรุ๊ป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 59 สุขุมวิท40 ตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-381-7201

   1. นายนิพนธ์ นิรันดร์วิชย ส-สถ 1231
   2. นายภัธ นิรันดร์วิชย ภ-สถ 20211
   ตั้งแต่วันที่
   28 กุมภาพันธ์ 2563

   ถึงวันที่
   27 กุมภาพันธ์ 2566

  • น 009-63
  • บริษัท เอ็น-อาร์คิเทคส์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 59 สุขุมวิท 40 ตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-381-7201
   เบอร์โทรสาร 02-381-7205

   1. นายนิพนธ์ นิรันดร์วิชย ส-สถ 1231
   ตั้งแต่วันที่
   28 กุมภาพันธ์ 2563

   ถึงวันที่
   27 กุมภาพันธ์ 2566

  • น 008-63
  • บริษัท ปานฝัน จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 54/44 นวลจันทร์ ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

   เบอร์โทรศัพท์ 02-9445558
   เบอร์โทรสาร 02-9445559

   1. นายทินกร ทับทิม ส-สถ 2309
   ตั้งแต่วันที่
   28 กุมภาพันธ์ 2563

   ถึงวันที่
   27 กุมภาพันธ์ 2566

  • น 007-63
  • บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 555/1213 หมู่ที่ 10 ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

   เบอร์โทรศัพท์ 02-094-9516
   เบอร์โทรสาร 02-094-9515

   1. นายพัชระ แพรต่วน ส-สถ 3344
   2. นางสาวศมภัส เหลี่ยมวิทยากุล ภ-สถ 20371
   ตั้งแต่วันที่
   03 กุมภาพันธ์ 2563

   ถึงวันที่
   02 กุมภาพันธ์ 2566


โชว์รายละเอียด: 50