สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม (สพว.) สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม Zoom ( หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ ประจำปี 2564 )

15 มี.ค. 2564