สภาสถาปนิกจัดสัมมนา BIM Adoption in Architecture ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

01 เม.ย. 2564
 
เมื่อวันที่19 มีนาคม 2564 นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ ประธานคณะทำงาน Building Information Modeling Guide จัดกิจกรรมสัมมนา BIM Adoption in Architecture ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก 
ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างมากคณะทำงาน Building Information Modeling Guideขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน
- คุณวีรกร สายเทพ
BIM Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
- คุณพีร ดลพนิต Design Manager บริษัท นันทวัน จำกัด
- คุณพลกฤษณ์ แสงทอง Design Partner บริษัท ธาดา คอลลาบอเรชั่น จำกัด
และผู้ดำเนินรายการ
คุณทรงพล ยมนาค และ คุณเกศินี วัฒนะวีระชัย
.รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดงานครั้งนี้ทุกท่าน ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งรูปแบบ on-ground และ online


<< ดูทั้งหมด >>