การแถลงข่าว "สมาพันธ์สภาวิชาชีพ รวมใจ สู้ภัยโควิด -19"

29 เม.ย. 2564
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณะสุข
นายกสภาสถาปนิกร่วมกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ  
แถลงข่าวใน หัวข้อ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพ รวมใจ สู้ภัยโควิด -19”
โดยตระหนักถึงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นดังกล่าว ทั้ง11 สภา มีมติร่วมกันในการรวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่มีความรู้แต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อมาเป็นอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติภารกิจที่ตามจะสามารถปฏิบัติได้
เพื่อช่วยแบ่งเบา การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ทั้งนี้วิชาชีพสถาปัตยกรรม สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียม การบริหารจัดการพื้นที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รพ.สนาม, สถานที่ฉีดวัคซีน, Isolation quarantine
รวมถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย<< ดูทั้งหมด >>