.

21 ก.ค. 2564
สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร หรือ TFMA จัดทำคู่มือการจัดการที่พักรักษาตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิด
HOME – ISOLATION FACILITY MANAGEMENT MANUAL ด้วยแนวคิดที่ว่า “ทำบ้านตัวเองให้ปลอดภัย ทำได้ด้วยมือของทุกคน”สมาชิกสภาสถาปนิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Download คู่มือการจัดการที่พักรักษาตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิดHOME – ISOLATION FACILITY MANAGEMENT MANUAL  << ดูทั้งหมด >>