วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดการหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญโอกาสและความท้าทายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม-8 มีนาคม 2565

04 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลด หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11<< ดูทั้งหมด >>