ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาพิจารย์และแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการรอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2565

29 มิ.ย. 2565
รายละเอียดการประชุมสัมมนา
https://act.or.th/th/home/assets/images/link/e0232be46e316ff7e196bf1cf9896b44.pdf

กำหนดการการประชุมสัมมนา
https://act.or.th/th/home/assets/images/link/a1427cbbe8f8117f4876c494afaf3d0a.pdf

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpUfGCtWAY5wEVZmzKZoYHEWhbKyKv-027Bt-z2HSXtcb8Lg/viewform<< ดูทั้งหมด >>