ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Life Beings with GHB”

02 ส.ค. 2565
 

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสภาสถาปนิก!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาสถาปนิกซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยสิทธิประโยชน์พิเศษกับโครงการ “Life Beings with GHB” สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ธอส. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการทางการเงินที่ดีและเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสภาสถาปนิกให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ควบคู่ไปกับการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา สมาชิกสภาสถาปนิกได้ยื่นกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการ “Life Beings with GHB” จำนวน 108 บัญชี วงเงินกว่า 208 ล้านบาท และปี 2565 (ยอด ณ วันที่ 12 ก.ค. 65) นี้ มีสมาชิกยื่นกู้จำนวน 41 บัญชี วงเงิน 83 ล้านบาท


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (เฉลี่ย 3 ปี = 2.613%)

ปีที่ 1   =  *MRR -3.76% (2.39%) ต่อปี
ปีที่ 2   =  *MRR -3.50% (2.65%) ต่อปี
ปีที่ 3   =  *MRR -3.35% (2.80%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
         - ลูกค้าสวัสดิการ  =  *MRR -1.00% (5.15%) ต่อปี
         - ลูกค้ารายย่อย    =  *MRR -0.50% (5.65%) ต่อปี
         - ซื้ออุปกรณ์ฯ      =  *MRR (6.15%) ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยลอยตัว *MRR = 6.150% ต่อปี ประกาศฯ ณ วันที่ 25 พ.ค. 63**

ยกเว้น  ค่าประเมินราคาหลักประกัน  (ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกัน โดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ)

วัตถุประสงค์การให้กู้

กรณีกู้ใหม่

  • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
  • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
  • ซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์ฯ พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ (ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น)
  • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

กู้เพิ่ม

  • ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร

>> ยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2565
>> อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

 
สลากออมทรัพย์ ธอส.

สำหรับลูกค้าในโครงการ Life Begins with GHB ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 ธันวาคม 2565 รับฟรี หูฟังไร้สาย i12  1 ท่าน/1 ชิ้น หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
ช่องทางการซื้อสลาก : สาขาทั่วประเทศ หรือผ่านแอปพลิเคชัน GHB All
ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังคุณพัฒนีย์ โทร. 0-2202-2491 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน GHB All  โปรดกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่บัตรประชาชน  ชื่อสภา/สมาคม  หมายเลขสมาชิกสภา/สมาคม  ชื่อสลากและจำนวนเงิน เพื่อรับของสมนาคุณที่ E-mail : LifeBegins65@ghb.co.th

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB ALL  ได้ทั้งระบบ IOS, Android และ Huawei ลงทะเบียนยื่นคำขอกู้ได้ที่

 

 

 << ดูทั้งหมด >>