สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 66

25 ต.ค. 2565
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 66 ระหว่างวันที่ 5-27 พฤศจิกายน 2565 (อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fpei.ku.ac.th/building-inspector66/
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม คลิก<< ดูทั้งหมด >>