คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ BIM รุ่นที่ 1

25 ต.ค. 2565
โครงการ Frontier Academy คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบ BIM หัวข้อ "BIM Construction in Landscape Architecture (รุ่นที่ 1)" ระหว่างวันที่ 2-27 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ระยะเวลารวม 45 ชั่วโมง ดำเนินการสอนโดย Prof.Peter Petschek ภูมิสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้าน Site Engineering and Information Technology จาก OST University Switzerland
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tds.tu.ac.th/FrontierAcademy
สมัครอบรม คลิก


<< ดูทั้งหมด >>