สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network รุ่นที่ 1

17 พ.ย. 2565
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ Digital Network" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และนครหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพฤมนต์ และคุณชลาลัย

  • โทร. 09 1869 5319 และ 09 3461 9161
  • Line ID.: kku.training และ 0934619161

รายละเอียดหลักสูตรและการสมัครอบรม คลิก<< ดูทั้งหมด >>