งานสัมมนา "โครงการศึกษาทบทวนการจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีไทย-อิสราเอล"

02 ก.พ. 2566
งานสัมมนา "โครงการศึกษาทบทวนการจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีไทย-อิสราเอล"
เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา รับฟังความคิดเห็น เพื่อการจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อการเจรจา
- Download กำหนดการจัดงาน และแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา<< ดูทั้งหมด >>