"สุดยอดรางวัลด้านการอนุรักษ์ พลังงานไทยระดับสากล" ปี 2566 Thailand Energy Awards 2023

08 ก.พ. 2566
เปิดรับสมัครแล้วกับ "สุดยอดรางวัลด้านการอนุรักษ์
พลังงานไทยระดับสากล" ปี 2566 ซึ่งมีปฏิทินการประกวด
Thailand Energy Awards 2023 และแผนการชี้แจง
หลักเกณฑ์การประกวดเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ทั้ง 6
จังหวัด ใครสนใจลงทะเบียนขอรับข้อมูล และเข้ารับฟัง
การชี้แจงตามกำหนดการนี้นะคะ 
- พระนครศรีอยุธยา (โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.
นครราชสีมา (โรงแรมอิมพีเรียล โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์)
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.
- ชลบุรี (โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี)
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
- นนทบุรี (โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์)
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.
- สุราษฎร์ธานี (โรงแรมบรรจงบุรี)
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
- ลำพูน (โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่)
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการประกวด 28 กุมภาพันธ์ 2566
......
กำหนดการอื่นๆ
พิจารณาผลงานผู้เข้าประกวด Thailand Energy
Awards 2023 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566)
ส่งผลงานประกวด ASEAN Energy Awards 2023 (มีนาคม – เมษายน 2566)
ประกาศผลการประกวด Thailand Energy Awards
2023 (พฤษภาคม 2566)
พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2022
(กรกฎาคม 2566)
พิธีมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2023 (กันยายน 2566)
พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 (พฤศจิกายน 2566)
....
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
…………………………………………..
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม, คู่มือการประกวด
…………………………………………..
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
Tel. 0 2223 0021-9 ต่อ 1655, 1657
Fax.. 0 2225 3785
E-Mail: contact@thailandenergyaward.com
Facebook : ThailandEnergyawards
Instagram : thailand_energy_awards
Line : @energyaward (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)


<< ดูทั้งหมด >>