ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน โครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข ธนาคารอาคารสงเคราะห์

24 ก.พ. 2566
 

ถ้าเรื่องบ้านมันเต็มหัว ก็เอามาอวดกัน กับงานประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานในโครงการ “บ้านอยู่เย็นเป็นสุข” กับธอส. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท 
ดูเกณฑ์การให้คะแนนและส่งผลงานได้ที่ http://bit.ly/3xxOv97
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดโครงการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข” โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
- ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก - นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสายวิชาสถาปัตยกรรม (แบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน) - ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาท
- ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ - บุคคล คณะบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (แบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน) - ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 150 ตารางเมตรขึ้นไป งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 5 ล้านบาท
*หมายเหตุ : การประกวดประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ หากเข้าร่วมในรูปแบบทีม สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกทุกคน สามารถเข้าร่วมได้หากมีบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกในทีมอย่างน้อย 1 คน *
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท โดยแบ่งเงินรางวัล 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก
รางวัลที่ 1 : 150,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 : 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 : 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล : 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่
รางวัลที่ 1 : 300,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 : 200,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย 2 รางวัล : 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
เกณฑ์การตัดสิน : โครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข
1. สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน ที่นำไปใช้เป็นแบบก่อสร้างได้จริงตามงบประมาณที่กำหนด (30 คะแนน)
2. ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (30 คะแนน)
3. การนำเสนอผลงานตรงแนวความคิดในการออกแบบบ้านที่ประหยัดพลังงาน (20 คะแนน)
4. ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างสวยงาม ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ที่มีได้อย่างเหมาะสม (15 คะแนน)
5. การใช้เลือกวัสดุ (5 คะแนน)
รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. นิสิต นักศึกษา (แบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน)
3. ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ชั้นปี, สถานศึกษา, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID และ E-mail
4. บุคคล คณะบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (แบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน)
5. ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ที่ทำงานปัจจุบัน, สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID และ E-mail
6. ส่งไฟล์ผลงาน โดยการ Upload File ใน Google form และตั้งชื่อ File
7. ตัวเลขตามประเภทการประกวด ประเภทที่ 1 (นิสิต นักศึกษา) ประเภทที่ 2 (บุคคล คณะบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม) ได้แก่ 1 หรือ 2
8. ชื่อ-นามสกุล / ชื่อทีม ของผู้เข้าประกวด ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น 1ถาปัตย์.อยู่เย็น (ผู้เข้าประกวดชื่อถาปัตย์ อยู่เย็น ส่งผลงานประเภทที่1 นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสายวิชาสถาปัตยกรรม แบบเดี่ยว บ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาท
9. ไฟล์ผลงานต้องมีรายละเอียด ผังพื้นทุกชั้น รูปตัด รูปด้าน และภาพ Perspective วัสดุ พร้อมคำอธิบายแนวความคิดของการออกแบบ และการประหยัดพลังงาน สูงสุดไม่เกิน 600 คำ
10. ส่งเป็นไฟล์ pdf ขนาด A1 จำนวน 1 แผ่น รูปแบบแนวตั้ง (ขนาด 594 x 841), กำหนดค่า DPI = 200 และไฟล์ขนาดความจุรวมไม่เกิน 20 MB (โดยอัพโหลดในลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด)
กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยตัดสินรางวัลจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม
ดูเกณฑ์การให้คะแนนและส่งผลงานได้ที่ http://bit.ly/3xxOv97

 

-รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://web.facebook.com/greathomebecoolbyghb
- Download รายละเอียดโครงการ
- ส่งผลงาน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdoHdKyT54fE-dz2AgmpeugY5q9fulY3NGemaAk5Mvxn_Ykw/viewform<< ดูทั้งหมด >>