กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งช่องทางสำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อส่วนราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

21 ก.พ. 2566
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อส่วนราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามประกาศ<< ดูทั้งหมด >>