สภาวิศวกร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8)

23 ก.พ. 2566
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญืสภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ได้มีการประกาศรับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 8) กำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก<< ดูทั้งหมด >>