สสส. ประกาศรับสมัครบุคคลและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านศิลปวัฒนธรรม

28 ก.พ. 2566
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยกำหนดเปิดรับการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หรือทางอีเมล : boardrecruitment@thaihealth.or.th 

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม  คลิก<< ดูทั้งหมด >>