มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566

16 มี.ค. 2566
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-house) และหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

โปรแกรมฝึกอบรม ประจำปี 2566  Download
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและการสมัครอบรมได้ที่  https://oce.stou.ac.th/trainingcourse/<< ดูทั้งหมด >>