สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10

22 มี.ค. 2566
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครผู้บริหารเพื่ออบรมในหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10
  • รายละเอียดหลักสูตร Download
  • ใบสมัคร Download
  • สมัครออนไลน์ Click
  • รายละเอียดเพิ่มเติม Click


<< ดูทั้งหมด >>