มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม

20 ต.ค. 2566
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

 1. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
  สมัครอบรม  คลิก

 2. หลักสูตรการปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
  สมัครอบรม  คลิก

 3. หลักสูตรเทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
  สมัครอบรม  คลิก

 4. หลักสูตรเทคนิคการปฎิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 
  สมัครอบรม  คลิก

 5. หลักสูตรการบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
  สมัครอบรม  คลิก

 6. หลักสูตรเทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
  สมัครอบรม  คลิก

 7. หลักสูตรเทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ไม่ให้เกิดประเด็นข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
  สมัครอบรม  คลิก

 8. หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
  สมัครอบรม  คลิก

 9. หลักสูตรเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐและศึกษาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
  สมัครอบรม  คลิก

ค่าลงทะเบียนอบรม หลักสูตรละ 3,9000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line: @774gnsza
ติดตามข่าวสารการจัดโครงการได้ที่ Facebook Fanpage: โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด