สภากาชาดไทย รับสมัครสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และผู้ช่วยสถาปนิก

15 พ.ย. 2566
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และผู้ช่วยสถาปนิก จำนวนรวม 3 อัตรา สังกัดงานบริหารโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์การบริหารระบบกายภาพ สำนักบริหารระบบกายภาพ กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร สภากาชาดไทย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก
สมัครงานผ่านระบบออนไลน์  คลิก<< ดูทั้งหมด >>