งานเสวนา "การมีส่วมร่วมต่อมาตรฐานวิชาชีพในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี"

16 ม.ค. 2567
ขอเชิญสมาชิกสภาสถาปนิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "การมีส่วนร่วมต่อมาตรฐานวิชาชีพในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี"

วิทยากรร่วมเสวนา

  • ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับศิลปากร

พบกับงานเสวนาในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก 
เปิดลงทะเบียนเข้าเสวนา เวลา 17.00 น. และเสวนา เวลา 18.00-20.00 น.
เข้าร่วมสัมมนาฟรี! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น (สมาชิกสภาสถาปนิกจะได้รับหน่วย พ.ว.ต.)  คลิกลงทะเบียน<< ดูทั้งหมด >>