โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

20 มี.ค. 2567
คณะทำงานโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ภาคตะวันออก ได้จัดโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สภาสถาปนิกได้พบปะกับสมาชิกในจังหวัดชลบุรุและใกล้คียง เพื่อเป็นการแจ้งนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2565-2568 พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แก่นักศึกษา สถาปนิก และผู้ประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

วิทยากรบรรยาย

  • คุณชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่ 1 บรรยายเรื่อง "บทบาทของสภาสถาปนิก" และ "ภาคีสถาปนิกพิเศษ"
  • อาจารย์วิวัฒน์ จิตนวล กรรมการสภาสถาปนิก บรรยายเรื่อง "กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง"
  • คุณปริญญา บุญเกษม และคุณยุวรรดา มีทอง (Environmental Impact Assessment: EIA) บรรยายเรื่อง "EIA สิ่งแวดล้อม กีดขวางหรือพัฒนา"

พบกับงานสัมมนาในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-18.30 น. 
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมสัมมนาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย  คลิกลงทะเบียน<< ดูทั้งหมด >>