เสวนาวิกฤตปัญหาของสถาปัตยกรรมไทยประเพณีใน 4 สาขาวิชาชีพ และบริบทสถาปัตยกรรมไทยประเพณีกับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

11 เม.ย. 2567
 ขอเชิญสมาชิกสภาสถาปนิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "วิกฤตปัญหาของสถาปัตยกรรมไทยประเพณีใน 4 สาขาวิชาชีพ
และบริบทสถาปัตยกรรมไทยประเพณีกับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ"
 
วิทยากรร่วมเสวนา
  • อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร
  • รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ชลประเสริฐ
  • ศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร
  • ดร.พรธรรม ธรรมวิมล
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้อง จูปิเตอร์ 12 อาคารจูบิลี่ฮอลล์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
เปิดลงทะเบียนเข้าเสวนา เวลา 13:00 น. เสวนา เวลา 14:00-17:30 น.
เข้าร่วมเสวนาฟรี!!!
ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่  https://forms.gle/u5tJ72c9q7TBJkmM8
* ผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วย พ.ว.ต


<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด