สภาสถาปนิกประกาศรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

10 พ.ค. 2567
สภาสถาปนิก ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่งดังนี้ 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานกฎหมายและจรรยาบรรณ จำนวน 1 อัตรา Download
- รายละเอียดประกาศรับสมัคร  Click
- ใบสมัครงานสภาสถาปนิก       Download

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา 
- รายละเอียดประกาศรับสมัคร  Click
- ใบสมัครงานสภาสถาปนิก       Download

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสถาบันสภาสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 
- รายละเอียดประกาศรับสมัคร  Click
- ใบสมัครงานสภาสถาปนิก       Download

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคลจำนวน 1 อัตรา 
- รายละเอียดประกาศรับสมัคร  Click
- ใบสมัครงานสภาสถาปนิก       Download

ผู้สนใจติดต่อสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.act.or.th 
ส่งมาที่ E-mail: architectcouncilth@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติและรูปถ่ายได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาสถาปนิก 
12 ถนนพระรามเก้า ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0 2318 2112 ต่อ 120, 124 หรือ 08 6395 0836, 09 1720 0486<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด